Dimensioner

En del af Daggry-uddannelsen

Dimensioner oplever vi hver dag. Mennesker orienterer sig ofte i 3D og 2D.

Når man tager Jon Frang Mostads Daggry-uddannelse hos mig, er det vigtigt at have styr på begreberne – ellers kan man miste jordforbindelsen!

Denne side om dimensioner vil løbende blive opdateret.

Jeg kan jo kun skrive ud fra min forståelse og erfaringer på det tidspunkt, jeg skrev artiklen.

Emnet om 5 spirituel spiritualitet er meget stort, og jeg har været nødt til at begrænse mig, så forståelsen hos dig får de bedst mulige betingelser. Jeg har skrevet artiklen på baggrund af Daggry-uddannelsen.

Skriv endelig til mig, hvis der er noget, du ikke forstår. Ingen er perfekte, så vi må alle gøre vores bedste. Selv søger jeg ikke perfektion, men helhed med alt(et) – Gud.

1. Dimension

Længde.

En enkelt linje.

2. Dimension

Længde, bredde. 2 linjer.

F.eks. når du ser tv eller kigger på en skærm.

3. Dimension

Længde, højde, bredde.

Det er det fysiske univers.  

Egobaseret identitet.
 • Eks. “Min” overlevelse er vigtigere end “din”.
Betinget kærlighed.
 • Eks. Hvis “jeg” hjælper “dig”, så elsker “du” “mig”…ikke?  <-“handel”
Mennesket føler sig som et offer.
 • Eks. I “vores” familie har “vi “”altid” været overvægtige… <- Ubevidst mønster.
Man tror kun det, man ser
 • Man anerkender dog, at den usynlige vind blæser…
Dualitet
 • Det gode og det onde, op og ned, sort og hvidt.  
Logisk tænkning
 • Eks. Det “jeg” ikke kan “forstå”, findes ikke. Det skal kunne bevises rent videnskabeligt.
Tæt energi – At manifestere tager tid
 • Eks. Livet er “hårdt”. “Intet” er nemt.
  Man opfatter det som den “endelige” sandhed…
Sindet bestemmer
 • I værste fald ignoreres de stress-signaler, der kommer fra træthed i krop og sind.
  “Målet er vigtigere end mine behov, min familie, mit folk… osv.”
Mennesket frygter tilfældigheder

Kaos og uretfærdighed.

Hvorfor sker det her “kun” for “mig”? – Generalisering.
Eks. mennesker, som oplever et færdselsuheld, opfatter alle fra hver sin synsvinkel.

Den som kommer til skade kan på grund af chok sige: “Hvorfor sker dette færdselsuheld kun for mig?”
Dette udsagn er jo ikke sandt, men kan virke sandt i situationen.


Selv har jeg været i gang med Daggry-uddannelsen siden 2016 – altså 4 år, mens jeg skriver denne tekst.

Jeg kan mærke, at energierne bliver mere og mere højfrekvente: Jeg oplever det som energi-“downloads”.

Som person føler jeg mig mere og mere samlet. Mit medfødte livsformål står mere klart nu. Jeg er mere og mere klar over præcis hvad, der gør mig lykkelig.

Jeg elsker nærvær til mennesker. Derfor vil jeg medvirke til at bevidstgøre mennesker om deres medfødte livsformål som Daggry-vejleder under uddannelse superviseret af Jon Frang Mostad.

4. Dimension

Længde, højde, bredde, tid.

Tid har sin helt egen bevidsthed. Der er naturens egen tid, hvor den selv synkroniserer sig i forhold til solen.

Tid er relateret til ganske bestemte følelser – følelser, der er individuelle fra sjæl til sjæl.

Hvis man har fået adgang til tidslinjen og omstændighederne, vil man enten få små glimt (billeder, lyde, følelser, indsigt) eller man vil få direkte adgang med alle sanser. Se min oplevelse under spiritualitet her.

Så findes der den type tid, som mennesker selv har skabt, som ikke helt passer til naturens tid – sommertid f.eks. Udtalelser som “Der er ikke tid”, “Det har jeg ikke tid til”, “Du kan sove, når du bliver gammel” osv.
er konstruktioner i det menneskelige sind. Det har intet med virkeligheden at gøre. De bliver kun “sande”, hvis man selv tror på dem…

Når man har fået helt “styr” på tiden, vil man kunne vælge sin egen tid. Ellers vil der kunne komme små “tidshop” frem eller tilbage, hvis man er stresset eller på anden måde uligevægtig.

Man vil måske også kunne mærke, hvis 1 time er længere, end den burde være.

Læs om min oplevelse med tiden her.

Tiden har sin egen følelse.

Hvis “du” går ind i den følelse, kan “du” opleve, at en film, du streamer, går frem eller tilbage. Måske vil “du” opleve ure, hvor viserne drejer rundt uden grund – selvom batterierne er skiftet.

Alt dette kan “du” prøve at finde en logisk forklaring på, men spiritualitet kan ikke forstås ud fra en logik, der ikke fuldt ud kan overskue den samlede virkelighed. Logik er videnskabens redskab, hvilket begrænser den til kun at give mening, når man skal “forstå” og dokumentere videnskabelige teorier.

5. Dimension

Længde, højde, bredde, tid, medfødt livformål.

Sjælebaseret identitet
 • Vi er alle brødre og søstre.
Bevidstheden er et. Ubetinget kærlighed. Intuitiv tænkning.
 • Eks. Min chef taler om at meditere. Det gør han normalt aldrig.
  Får jeg nok ro og meditation?
Alt det, som sker, er ikke længere tilfældigt

Efter, at jeg har set et tv-program om krig, kommer min kat ind og miaver højlydt. Katten har ikke set tv-programmet, men mærker energien, som tv-programmet har efterladt.

Handle ud fra det fælles bedste
 • Planet bevidsthed. Opgradering af kapitalisme. Grønt regnskab.
 • Erstatning af kapitalisme med et system, der giver mening for alle jordens indbyggere uanset race, religion, politik, dyreart, planteart og spiritualitet.
Der en kun en kraft: Gud. Hjertet bestemmer. Man tror på naturens orden.

Alt sker, fordi det er det bedste for alle…ikke ud fra “mine” egoistiske interesser.

Overflodstankegang

Se video nedenunder for at lære mere om overflodstankegang.