Hvis du er visuel, husker og konstruerer du bedst i billeder. Visuelle mennesker taler hurtigt, og når de trækker vejret, bruger de den øverste del af deres lunger.
Det giver de visuelle en mere overfladisk vejrtrækning end de andre typer.
Ubevidst glider deres øjne op enten til højre (konstruerer i billeder) eller til venstre (husker i billeder).

Et menneske, som lyver, vil kigge op til højre for at konstruere billeder.
Det er dog ikke altid, at man kan regne med, at det handler om at lyve.
En kunstner har f.eks. brug for at forstille sig et billede for at kunne tegne det.
Andre gange vil folk først kigge op til deres højre side for at aktivere hukommelsen, og så vil de kigge til deres venstre side for at huske i billeder.
Det er den måde, vores nervesystem fungerer på.

Hvis et visuelt menneske skulle give et signalement af en forbryder, vil de kunne give politiet en detaljeret beskrivelse af personen med særlige kendetegn i ansigtet (ar), hårfarve, øjenfarve, højde, kropsbygning, særlig gangart, tøj og sko.
En designer, arkitekt, filminstruktør, indendørsarkitekt, dekoratør, fotograf, konditor m.m. har store fordele ved at kunne forstille sig det, som de vil skabe, før de får gjort det til fysisk virkelighed.

De kan “læse” deres medmenneskers følelser i ansigtet og i kropssproget. Udtryk som “kan du ikke se det?” og “lad os nu se” er typiske eksempler på visuelle menneskers måde at tale på.
Hvis et barn bliver hysterisk, vil det kigge ned til højre, hvor følelserne er. Hvis du siger til barnet “Kig op” vil det glide ud af følelserne og op i billederne.
Det kan få barnet til at blive helt roligt. Jeg har set min kæreste bruge det på et barn i en børnehave. Det er meget effektivt.

Den enkelte type vil ubevidst have lettest ved at tale med sin egen type, da handlingerne, talen, tankerne og følelserne vil minde om det, man selv kender.
Det er der tryghed ved. Mennesker kan godt lide tryghed.
Tryghed kan blive til en vane, som begrænser dit liv og dine muligheder…

Der ligger en langt større udfordring ved at tale med et menneske, som er en helt anden type end dig selv.
De har en hel anden vinkel, end du har, som måske kan provokere, inspirere eller lære dig noget helt nyt, som du aldrig har lagt mærke til.

Det er normalt at synes, at “min” måde at opfatte verden på er den “rigtige”.
Det er den også… for dig…

Vi er over 7 milliarder mennesker i verden, som har hver vores måde at opfatte verden på.
At insistere på, at mine meninger, tanker, følelser og måder at gøre ting på er den eneste rigtige, er den nemmeste måde at skabe konflikter på….

Det, jeg har beskrevet, kaldes for repræcentation-systemet.
Der findes også de auditive (lyd), de kinestetiske (følelser) og logikerne – Aditivt digitale (selvsnak).
Der findes også dem, som er en blanding af visuel, auditiv, kinistetisk og logiker.
Det er en af de ting, jeg skulle lære, da jeg tog NLP-Practitioner-uddannelsen.
Hvad kan det bruges til?

Det kan bruges til at forstå, hvor “du” er, når “du” er i terapi hos mig…